loadding

Hội nghị Đại biểu người lao động 2016

Ngày 26/11/2016, ti Hi trường công ty CP BTLT Th Đức đã din ra Hi ngh người lao động 2016. Hi ngh đã chng kiến l kí kết Tha ước lao động mi gia Giám đốc công ty và Ch tch công đoàn, cũng như trao đổi, gii đáp các vn đề người lao động kiến ngh trong không khí m cúng, đoàn kết.